Når fysiske traumer blir til psykiske smerter III

Glenn Edward Smith om menn og psykisk helse. Man kunne i forrige del (se her) lese hvordan Glenns liv endret seg totalt i årene etter den grusomme ulykken. Han gikk fra å være en fryktløs jockey med kone og barn, til skilsmisse og flere forsøk på å ende livet. Det er ingen tvil om atFortsett å lese «Når fysiske traumer blir til psykiske smerter III»

Når fysiske traumer blir til psykiske smerter II

Glenn Edward Smith om tiden etter ulykken… Som man kunne lese i forrige del av Glenns historie (her), ble han utsatt for en grusom ulykke, og det var nødvendig med en lang og omfattende oppfølging i ettertid.-Både psykisk og fysisk Hjelpen mottok han aldri fra det norske helsevesenet, selv om han hadde med seg enFortsett å lese «Når fysiske traumer blir til psykiske smerter II»

Når fysiske traumer blir til psykiske smerter I

Glenn Edward Smith om den grusomme ulykken! Det vi opplever gjennom livet, er med på å forme oss som mennesker. Både små og store hendelser. For noen kan disse opplevelsene bli alvorlige traumer som fester seg, endrer hvordan vi fungerer i vår hverdag og som trekker oss langt ned i mørket. Disse opplevelsene kan væreFortsett å lese «Når fysiske traumer blir til psykiske smerter I»